Dinlenme ve Barınma Alanlarına Yapılan Kalıcı Etkili Uygulamalar

Spreyleme halinde satıhlara kalıcı etkisi 1-2 ay devam eden ilaçlar öetrekareye belli dozda düşecek şekilde atılır. Ancak 15-20 gün zarfında silinmesi gerekir.

Zaman içinde ergin böceklerle yumurtasından çıkan yavrular da ilaçla temas ederek tamamı yok olur.

Dikkatli ve dozunda atmak gerekir aksi halde kısa zamanda bağışıklık gelişir ve ilaç etki etmez.

Yanlış uygulamalar başarısızlık nedenidir.

Jel ve Yemlerle Mücadele

Jel yemlerin özel tabancasıyla hamamböceği mücadelesinde kullanılmasıdır. Kimyasal etkisi ve hiçbir riski yoktur, mekanı boşaltma ve hazırlık gerektirmez. Kalıcı etkisi uzun, kesindir.

Yemler, kemirgen kontrolünde çok kullanılır bunlara Rodentisit adı verilir. Mum blok, palet, taneli ve macun halindeki zehirli yemlerdir.

Sürekli ve %100 başarı istenirse İSTASYON SİSTEMİnin kurulması en doğru yoldur.

Hacimsel Mücadele

Karasinek ve sivrisinek gibi uçan haşerelerin yoğunluğunu düşürmek için açık saha uygulamalarıdır. Belli saatlerde yapılmalıdır. İki ayro şekilde uygulanır.

Termal Fog (Sıcak Sisleme)

Motorlu makinelerle bu sistem için üretilmiş ani etkili ilacı mazotla karıştırıp sıcak duman içinde ilacın belli süre havada asılı kalarak uçan haşerelerin yoğunluğunu düşürmede kullanılır. Ancak uygulayan personelin mutlak eğitimli olması gerekir.

ULV (Soğuk Sisleme)

Motorlu makinelerle kalıcı veya ani etkili, havada buharlaşan tipte ilaçları su ile seyrelterek atma işlemidir. Geniş ve malzeme yığılı kapalı alanlarda ve bazı açık alanlarda uygulanır.